EPIZÓDOK
1. évad
Szulejmán - 93. rész
A valide és Mahidevran egyre szorgalmazza Musztafa és Ajbige házasságát. Efszun Gül agához fordul segítségért.
Szulejmán - 92. rész
Szulejmán megfedi a validét, és visszahelyezi Dajét az eredeti tisztségébe, felülbírálva anyja korábbi döntését.
Szulejmán - 91. rész
Hürremet a háremben történt lázadás idején kis híján megölik. A szultána mindent részletesen megír a szultánnak, levele azonban Ibrahim pasához kerül.
Szulejmán - 90. rész
Európában az oszmán sereg sorra foglalja el a várakat. Károly spanyol királynak nincs más választása, mint megküzdeni a szultán hadával, amit eddig bármi áron hajlandó lett volna elkerülni.
Szulejmán - 89. rész
Évek múltán a szultán és serege újabb hadjáratra készül Ferdinánd ellen.
Szulejmán - 87. rész
Ibrahim és Malkocsolu kiderítik, hogy Behram pasa, a birodalom egykori beglerbégje tört Ibrahim életére az ünnepségen.
Szulejmán - 88. rész
Ferdinánd Buda ostromát tervezi, mire Szulejmán hadjáratra szólítja seregeit. A valide újabb tervet eszel ki Hürrem eltávolítására.
Szulejmán - 86. rész
Megérkezik a Krímből a valide unokahúga, Ajbige. A szabadszellemű lány különc megjelenésével is hamar a figyelem középpontjába kerül, megjelenése Hürrem tetszését is elnyeri.
Szulejmán - 85. rész
Ibrahim felépül sérüléséből, és visszatér a palotába. A valide szembesíti azzal, hogy Hürrem lehetett a merénylet mögött, amit a pasa kétkedve fogad.
Szulejmán - 84. rész
A szultán nagyasszony elhatározza, hogy beszámol a szultánnak Hürrem előéletéről.
Szulejmán - 83. rész
Hürrem az őt ért támadás után, a szultán parancsára a palotában maradt. A valide arra kéri Ibrahimot, hogy találjon módot arra, hogy a szultánát eltávolítsák az udvarból.
Szulejmán - 82. rész
Hürremet a valide meghívja a palotába, hogy láthassa gyermekeit. A szultánát az úton rablótámadás éri, és kis híján megölik.
Szulejmán - 81. rész
Hürrem továbbra is a vadászházban tölti száműzetését, ami a validét még mindig aggasztja. Ezért arra kéri Ibrahim pasát, vessen véget ennek a helyzetnek, és ölesse meg a szultánát.
Szulejmán - 80. rész
A szultán felszabadítja Hürremet. Az asszony ekkor megtagadja ágyasi kötelezettségeit, amiért Szulejmán száműzi a palotából. Így Mahidevran új esélyt kap az uralkodónál.
Szulejmán - 79. rész
A szultán és serege visszavonul. A hadjáratot sokan kudarcnak tekintik, noha elsődleges célját - a magyar trónon megerősíteni Szapolyait - elérte.
Szulejmán - 76. rész
Amikor Hürrem lovát megölik, Szulejmán elrendeli, hogy kerítsék kézre a tettest. A vizsgálatot Malkocsólu vezeti, aki hamar rá is akad az elkövetőre, Nilüferre.
Szulejmán - 75. rész
Ferdinánd követeket küld a szultánhoz. Igényt tart az oszmán birodalom elfoglalt területeire, melyekről Szulejmán nem szándékozik lemondani.
Szulejmán - 74. rész
Ferdinánd - bátyja, Károly terveinek megfelelően - igényt tart a magyar koronára, s kinyilvánítja, hogy a török által támogatott Szapolyait nem ismeri el magyar uralkodónak.
Szulejmán - 73. rész
Hürrem Nigart bízza meg terve végrehajtásával, hogy végezzen a hercegnővel.
Szulejmán - 72. rész
Izabella hercegnő a palotába kerül, és a szultán parancsára a hárembe költözik. Hürrem mindenképp tenni ellene, hogy ez semmiképp se legyen végleges.
Szulejmán - 71. rész
Hürrem ünnepséget szervez a háremben, balszerencséjére, épp a valide hazatérésekor, amiért a szultána megrója.
Szulejmán - 70. rész
Dúl a pestisjárvány, s többek között Bali bég kedvesét is magával ragadja.
Szulejmán - 69. rész
Amikor a valide Hatidzsével és Dajéval az Erdinei palotába megy, Hürrem úgy érzi, itt az alkalom, hogy megint közelebb kerüljön a szultánhoz.
Szulejmán - 68. rész
Hatidzse öngyilkossági kísérlete után a valide úgy dönt, elviszi magával lányát Edirnébe, hogy azzal is elősegítse a felépülését.
Szulejmán - 67. rész
Hatidzse teljesen összeomlik gyermeke halála miatt. Ibrahim pasa rájön, milyen módon mérgezték meg, és úgy dönt, kiteríti Hürrem szennyesét Szulejmán előtt Leóval kapcsolatban
Szulejmán - 66. rész
Ibrahim betegségéről kiderül, hogy mérgezés okozta.
Szulejmán - 65. rész
Hürrem sokadszor is kikel magából, mikor a mulatságra a valide meghívja Izabella hercegnőt.
Szulejmán - 64. rész
Európában hírét veszik annak, hogy Izabella hercegnő életben van. Frederick herceg azonnal segítségére indulna, ám Ferdinánd megtiltja, és türelemre inti.
Szulejmán - 63. rész
Hürrem Szulejmán fülébe ülteti, hogy Izabella és Ibrahim közelebbi kapcsolatba kerültek egymással, miután a pasa megszánja a nőt, és templomba viszi, hogy gyónhasson.
Szulejmán - 62. rész
Izabella hercegnő egyre nagyobb ellentéteket vált ki az uralkodócsaládnál.
Szulejmán - 61. rész
Ibrahim sikeresem leveri a felkelést, hazatértével ezért nagy jutalomban részesül.
Szulejmán - 60. rész
Ibrahim ultimátumot ad a lázadó Kalender sahnak.
Szulejmán - 59. rész
Ibrahim útnak indul, hogy leszámoljon az anatóliai felkelőkkel.
Szulejmán - 58. rész
Frederick herceg is a szultán fogságába esik, mikor jegyese megmentésére siet.
Szulejmán - 57. rész
Amikor Ferdinánd megtagadja a katonai segítséget, Frederick herceg egymaga próbálja kiszabadítani jegyesét, Izabella hercegnőt.
Szulejmán - 56. rész
Frederick herceg értesül jegyese, Izabella elrablásáról, és mielőbb a hercegnő segítségére sietne, amihez Ferdinánd főhercegtől kér támogatást.
Szulejmán - 55. rész
A valide is tudomást szerez arról, hogy Ibrahim európai szobrokkal díszítette a kertjét, és ezt számon kéri a szultántól.
Szulejmán - 54. rész
Megérkezik Konstantinápolyba a gazdag magyarországi hadizsákmány. A köznép és Hatidzse nagy megrökönyödésére Ibrahim saját kertjében állíttatja fel a Budáról származó szobrokat.
Szulejmán - 53. rész
Török kalózok foglyul ejtik Kasztília hercegnőjét.
Szulejmán - 52. rész
A mohácsi ütközet után a szultán páratlan zsákmánnyal hazatér hadjáratáról.
Szulejmán - 51. rész
Szulejmán seregei megérkeznek Mohács alá, ahol megvívják a történelmi csatát. A palotában az áldozatok ünnepét ülik, amelyet beárnyékolja, hogy Hürrem írt az uralkodónak Hatidzse terhességéről.
Szulejmán - 50. rész
Az oszmán sereg megindul Buda ellen, a Dráváig el is jutnak, ahol azonban a folyó útjukat állja. A janicsárok hidat építenek, hogy eljussanak Mohácsig, ahol a magyar had vert tábort.
Szulejmán - 49. rész
A szultán elérkezettnek látja az időt, hogy megkezdje újabb hadjáratát. Az európai politikai helyzetet és az egyház válságát kihasználva megindul a Magyar Királyság ellen.
Szulejmán - 48. rész
A szultán elleni sikertelen merénylet után Viktóriát börtönbe vetik. Ugyanakkor Matrakost is felelősségre vonják, hiszen az ő segítségével jutott a palotába Viktória.
Szulejmán - 46-47. rész
Nigart a szultán közvetlen szolgálói közé emelik, a nő ezt azzal éri el, hogy megzsarolja Mahidevrant, akire bizonyítható lenne, hogy felbujtotta Gülsaht Hürrem megtámadására.
Szulejmán - 44-45. rész
Gülşah Hürremnek vélve rátámad Gülnihalra, aki kis híján belehal sérülésébe. Ezek után Gülşah Mahidevranhoz siet elújságolni a történteket, aki hála helyett félholtra vereti a szolgáját.
Szulejmán - 42-43. rész
Az új háremhölgyek teljesen kihozzák a sodrából Hürremet. A féltékeny asszony megfenyegeti a szultánt, hogy elhagyja a palotát, ha ő nem küldi el az ágyasokat.
Szulejmán - 40-41. rész
Ferhat pasát, a valide idősebbik lányának urát mértéktelen harácsolással és önkényeskedéssel bevádolják az udvarnál.
Szulejmán - 38-39. rész
A szultán hazatérése után a janicsárok lázadása véget ér. Az uralkodó hajlandó meghallgatni a követeléseiket, de a lázadók hangadóit kivégezteti.
Szulejmán - 36-37. rész
Ibrahim pasa Egyiptom felé tart, hogy leverje Ahmet pasa készülő lázadását. Ott tartózkodó hívei azonban megelőzik őt, így érkezésére fejét veszik a pasának, és helyreáll a rend.
Szulejmán - 34-35. rész
Hürrem találkozik régi szerelmével, Leóval. Az uralkodó megtapasztalva Leo művészi tehetségét, felkéri, hogy fessen Hürremről és róla közös képet.
Szulejmán - 32-33. rész
Óriási készülődés kezdődik Ibrahim és Hatidzse esküvőjére, hogy a városban hatalmas ünnepség keretében házasságot köthessen az ifjú pár.
Szulejmán - 30-31. rész
Ibrahim és Hatidzse új palotájukba készülnek. Ezt használja ki a valide, s palota nézőbe hívja Hürremet, hogy a lány távolléte alatt Viktóriát, az új ágyas gond nélkül átküldhesse a szultánhoz.
Szulejmán - 28-29. rész
Ibrahim felajánlja Hürremnek, hogy visszatérhet a palotába, amennyiben attól fogva neki is engedelmeskedik.
Szulejmán - 26-27. rész
Ibrahim visszatérése után visszanyeri tisztségét. A szultán felbontja Hatidzse eljegyzését Mehmet Cselebivel, és odaígéri a húga kezét Ibrahimnak.
Szulejmán - 24-25. rész
Ibrahim útra kel, hogy hazatérjen és felkutassa családját. Szerelmét levélben mondja el Szulejmánnak, aki mélységesen csalódik benne.
Szulejmán - 22-23. rész
Szulejmán fővezérré nevezi ki Ibrahimot a rodoszi kudarca miatt eltávolított Piri pasa helyére.
Szulejmán - 21. rész
A szultán hazatér rodoszi hadjáratából, s megtudja, hogy Hürrem leánygyermeknek adott életet. Azonban ugyanolyan szeretettel és örömmel fogadja a hírt, mintha fia született volna.
Szulejmán - 20. rész
Egy szultán elleni merényletben Ibrahim súlyosan megsebesül. A férfi megmenti Szulejmán életét, ám ő hajszál híján az életét veszti.
Szulejmán - 19. rész
Szulejmán seregeit a rodoszi hadjárat közben támadás éri. Az uralkodó hajója is elsüllyed, de a szultán túléli a támadást.
Szulejmán - 18. rész
Elkezdődik a rodoszi hadjárat. Az Oszmán Birodalom hatalmas sereggel indul a földközi-tengeri sziget felé.
Szulejmán - 17. rész
Az utolsó egyeztetések folynak, s a szultán seregei készen állnak a rodoszi hadjáratra. Hürrem újra állapotos, a hírt kétségbeesetten fogadja Mahidevran.
Szulejmán - 16. rész
Az európai királyságok Velence közvetítésével próbálnak békeszerződést kötni a szultánnal, sikertelenül. Hürrem megfenyegeti Ibrahimot, akit megdöbbent a lány merészsége és éleslátása.
Szulejmán - 15. rész
Hürrem féltékenységi rohamot rendez, amikor rájön, hogy Szulejmán egy ágyassal töltötte az éjszakát, miközben ő a gyermekükkel vajúdott.
Szulejmán - 14. rész
Híre megy Európában, hogy az Oszmán Birodalom újabb hadjáratra készül. Mikor Rodosz helytartója kézhez kapja Szulejmán fenyegető levelét, a pápához fordul segítségért.
Szulejmán - 13. rész
A szultán továbbra is rodoszi hadjáratára készül. Elrendeli seregei toborzását, és új hajók megépítését. Rodosz továbbra sem veszi komoly fenyegetésnek az Oszmán Birodalmat.
Szulejmán - 12. rész
Az oszmán sereg tavaszi hadjáratára készül. A célpont ezúttal Rodosz szigete. A szultán azonban megtévesztésre készül.
Szulejmán - 11. rész
A szultán hazatér a háborúból. Örömteli hír fogadja, miszerint Hürrem várandós. Ám sokáig nem örülhet, mert a lányt megmérgezik.
Szulejmán - 10. rész
Szulejmán serege beveszi Nándorfehérvárt. A sikeres ostromot követően a szultán télre visszaparancsolja a hadát.
Szulejmán - 9. rész
Szulejmánnak sikerül a cselt végrehajtani és meglepni Lajost egy esküvői lakomán. Lajos és kísérete azonban megszökik egy titkos alagútrendszeren át.
Szulejmán - 8. rész
Megkezdődik Szulejmán hadjárata. A szultán Buda helyett a Magyar Királyság déli erősségét, Nándorfehérvárt tűzi ki célpontnak.
Szulejmán - 7. rész
A háború előkészületei befejeződnek, a szultán serege készen áll az indulásra. Európa lekezelően figyeli az eseményeket, Lajos túlságosan is megbízik a támogatóiban.
Szulejmán - 6. rész
A szultán serege felkészül a hadjáratra. Szulejmán II. Lajos válaszát, a követ lefejezését hadüzenetnek veszi, és elrendeli a sereg mozgósítását.
Szulejmán - 5. rész
Szulejmán hadseregét erősítve még több hajót építtet, s még több ágyút öntet, hogy mielőbb megindíthassa nyugati hódító hadjáratát.
Szulejmán - 4. rész
A szultán követet küld II. Lajos magyar királyhoz, hogy kötelezze az adók megfizetésére. A király válaszul lefejezteti a követet, így jelezve, hogy a keresztény Európa nem fog behódolni az oszmán uralkodónak.
Szulejmán - 3. rész
Folytatódnak a nagy hadjárat előkészületei, s az oszmán sereg egy része Egyiptomba indul, hogy leverje az ottani lázadásokat.
Szulejmán - 2. rész
Az Oszmán Birodalom újra összeütközésbe kerül a Magyar Királysággal. Szulejmán követeket küld Budára, noha már fontolgatja, hogy óriási hadseregével megtámadja Magyarországot.
Szulejmán - Bevezető rész
Szulejmán trónra jutásának természetesen Európa-szerte híre megy, akárcsak reformjainak, miszerint a Földközi-tengeren zajló árucseréket is kézben akarja tartani.
Jóbarátok
16. Monica édesapjának születésnapját a szülőkkel k...
Ezel - Bosszú mindhalálig
33. Ali megkapja a kaszinó kulcsait Cengiztől. Tefo...
Kölyökklub
Benne: . Dóra, a felfedező - Feliratozva is látható...
A KÖVETKEZŐ RÉSZ TARTALMÁBÓL
A valide és Mahidevran egyre szorgalmazza Musztafa és Ajbige házasságát. Efszun Gül agához fordul segítségért.